Giới thiệu về MusicLand

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland Hà Nội (Hanoi Musicland School of Music) - hình thành từ sự tham gia của các giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, từ năm 1996.