Nhạc lý - Ký xướng âm

Môn học này giúp các bạn nắm vững nhạc lý cơ bản, hát (xướng âm) đúng cao độ, giai điệu, tiết tấu... bản nhạc và luyện tai nghe âm nhạc (thẩm âm). Đây là tiền đề quan trọng giúp bạn nhanh chóng tiến đến học chơi một loại nhạc cụ bất kỳ, cũng như học môn thanh nhạc chuyên ngành.

- Lứa tuổi: không hạn chế. (Riêng trẻ em từ 3-6 tuổi: môn học này được giảng dạy trong chương trình Đồ Rê Mí - Gogo Music)
- Lịch học: 1-2 buổi/ tuần, đăng ký và xếp lịch học tại Trung tâm Musicland từ 8h00-20h00.   
Thời lượng buổi học: 
- Một thầy/ 1 trò: 50 phút.
- 2 học viên: 60 phút 
- 3 học viên: 75 phút
- 90 phút (từ 4 học viên trở lên).