Accordion

 Môn học: Accordion (Accordéon)

Lớp học 1 thầy/ 1 trò

Lứa tuổi: Từ 6 tuổi trở lên, người lớn, thanh thiếu niên không hạn chế tuổi.

Lịch học: Tùy chọn. Các ngày trong tuần, thứ Bảy, Chủ Nhật (8h00 đến 20h00)

Thời lượng buổi học: 1-2 buổi/ tuần
Địa chỉ: 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0933 180 166 (Musicland Hanoi)
Học phí: http://musiclandvietnam.com/vi/bang-tin/cau-hoi-thuong-gap-faq/bang-hoc-phi-6504.asp
FB: https://www.facebook.com/musiclandvietnam

Biểu diễn đàn Accordeon / Accordion tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
và Hoàng thành Thăng Long.