Lớp học sáo Flute

Lớp học sáo Flute 1 thầy/ 1 trò tại Musicland Hanoi. (Flute lesson in Hanoi).
 Học cơ bản và nâng cao với chương trình quốc tế và sự hướng dẫn của các Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam (Nhạc viện Hà Nội) và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam.