Tiến Sĩ Nguyễn Tài Hưng

Tiến sĩ Nguyễn Tài Hưng (Học viện Âm nhạc Quốc gia VN)

- Giảng viên Piano, Organ, Accordion,Trưởng bộ môn, Khoa AGO, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

- Cố vấn đào tạo Trung tâm âm nhạc và nghệ thuật Musicland

- Hội viên Hội nhạc sĩ VN.   

- Thạc sĩ Học viện Hàn lâm Âm nhạc Quốc gia Nga Gnessin (lớp Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân LB Nga Y. Dranga), 1982 - 1993. Học vị Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc (2008)         

- Đào tạo: Nhiều sinh viên, học sinh Việt Nam đạt giải cao tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế.

- Là thành viên Ban giáo khảo các cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Pháp, Serbie.
- Biểu diễn: Tham gia các chương trình biểu diễn độc tấu, hòa tấu tại Nhạc viện HN, Nhà hát lớn HN, Cung hữu nghị Việt - Xô.
- Nghiên cứu khoa học: Tác giả của hơn 50 bài báo đăng tại các báo, tạp chí trong và ngoài nước; các tác phẩm âm nhạc chuyển soạn của các nhạc sĩ Việt Nam và nước ngoài, giáo trình giảng dạy cảm thụ âm nhạc cho thiếu nhi "Gogo Music", sách Lý thuyết âm nhạc cơ bản, giáo trình Gogo Piano.
- Đại diện cho Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam gia nhập làm thành viên chính thức của Hiệp Hội Accordeon Quốc tế CMA từ 2017, Cộng hòa Pháp.Nguyen Tai Hung (Hanoi, Vietnam)

Vietnam National Academy of Music

Dr. Nguyen Tai Hung, Head of The Accordion Department of The Vietnam National Academy of Music.

Nguyen Tai Hung was born in Hanoi.

- In 1982 he graduated the Elementary Music School of The Vietnam National Academy of Music – VNAM.

- In 1988 he graduated from the Moscow Gnessin State Musical College (Bachelor degree) as accordionist, class of Honored Artist of Russia V. Motov; as conductor the russian orchestra, class of People’s Artist of Russia V. Kozhukhar.

- In 1993 he graduated from the Gnessin Russian Academy of Music (Master's degree of Fine Art), class of Professor, People’s Artist of Russia Yury Dranga.

- In 2007, he successfully defended his PhD thesis on The Accordion Transcription and Accordion Orchestra Arrangements at The Vietnam National Academy of Music.

- From 1996 to present: Nguyen Tai Hung is Lecturer, Head of The Accordion Department of The Vietnam National Academy of Music. Among the student;: Nguyen Quynh Chi (2nd Prize, Accordion International Competition in Reinach, Switzerland, 2009; 7nd-place in CMA Mondial Trophee; Pham Ngoc Minh Chau (3rd prize, 9th International Music Competition, Serbie, 2018).

- He has played many concerts, both solo and in chamber groups, as well as a conductor  with VNAM accordion orchestra in main concert halls in Vietnam.

- Member of Jury for The CMA Trophee Mondial de l’Accordeon in France 2017.

- Member of Jury for The 9th International Music Competition, Serbie, 2018

- General secretary for the Vietnam National Academy of Music - a voting member of The Confederation Internationale des Accodeonistes (CIA) since 2003.

-  Dr. Nguyen Tai Hung represent Vietnam delegation to be a member of Confédération Mondiale de l'Accordéon (CMA) since 2017.