Tiến Sĩ Nguyễn Tài Hưng

Tiến sĩ Nguyễn Tài Hưng (Học viện Âm nhạc Quốc gia VN)

- Giảng viên Piano, Organ, Accordion,Trưởng bộ môn, Khoa AGO, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

- Cố vấn đào tạo Trung tâm âm nhạc và nghệ thuật Musicland

- Hội viên Hội nhạc sĩ VN.   

- Học vị Thạc sĩ Học viện Hàn lâm Âm nhạc Quốc gia Nga Gnessin (lớp Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân LB Nga Y. Dranga), 1982 - 1993.    

- Học vị Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc (2008)         

- Đào tạo: Nhiều sinh viên, học sinh Việt Nam đạt giải cao tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế.
- Là thành viên Ban giáo khảo các cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Pháp, Serbia (Nam Tư cũ).
- Biểu diễn: Tham gia các chương trình biểu diễn độc tấu, hòa tấu tại Nhạc viện HN, Nhà hát lớn HN, Cung hữu nghị Việt - Xô.
- Nghiên cứu khoa học: Tác giả của hơn 50 bài báo đăng tại các báo, tạp chí trong và ngoài nước; các tác phẩm âm nhạc chuyển soạn của các nhạc sĩ Việt Nam và nước ngoài, giáo trình giảng dạy cảm thụ âm nhạc cho thiếu nhi "Gogo Music", sách Lý thuyết âm nhạc cơ bản, giáo trình Gogo Piano.Nguyen Tai Hung (Hanoi, Vietnam)

Vietnam National Academy of Music

Nguyen Tai Hung, PhD in Musicology, Head of Accordion Department for The Vietnam National Academy of Music.

- In 1982 he graduated the Elementary Music School of The Vietnam National Academy of Music – VNAM and in the same year, he left Vietnam to Russia for further accordion studying..

- In 1988 he graduated from the Moscow Gnessin State Musical College (Bachelor degree) as accordionist, class of Honored Cultural Worker of Russia V. Motov and as Conductor the Orchestra, class of People’s Artist of Russia V. Kozhukhar.

- In 1993 he graduated from the Gnessin Russian Academy of Music (class of Prof., People’s Artist of Russia Y. Dranga), received a Master’s degree of Fine Art.

- In 2007, he successfully defended his PhD thesis on The Accordion Transcription and Accordion -Orchestra Arrangementsat The Vietnam National Academy of Music.

- From 1996 to present: Lecturer, Head of Accordion Department for The Vietnam National Academy of Music in Hanoi.

- Among the students – prize winner of International Competition: Nguyen Quynh Chi (2nd Prize, Accordion International Competition in Reinach, Switzerland, 2009) and 7th place in Master Category in Trophee Mondial 67th, France 2017. Pham Nguyen Minh Chau, 3nd Prize, section Piano at IX International Music Competition, Belgrade, Serbia, 2018.

- He has played in a lot of concerts, both solo and in chamber groups, as well as a conductor  with VNAM accordion orchestra in main concert halls in Vietnam.

- 2017: Nguyen Tai Hung was a member of Jury for The CMA Trophee Mondial de l’Accordeon,  France, 2017

-  2018: Member of Jury for The IX International Music Competition, Belgrade, Serbia

- Nguyen Tai Hung was the general secretary for the Vietnam National Academy of Music (VNAM) - a voting member of The Confederation Internationale des Accodeonistes (CIA) since 2003. He has become a member of The Confederation Mondial de l’Accodeon (CMA) since 2017.