Nhà giáo Phương Chi

Nhà giáo, Thạc sĩ  Nguyễn Phương Chi là giảng viên lão thành Khoa Piano Nhạc viện HN (Học viện Âm nhạc QG) từng tu nghiệp sau đại học tại Nhạc viện Lizst (Hungary). Cô đã đào tạo nhiều thế hệ học trò chuyên ngành piano của Việt Nam.