NS Trung Nam

Thạc sĩ Nguyễn Trung Nam, tốt nghiệp Đại học và Cao học chuyên ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tham gia nhiều chương trình biểu diễn tại Việt Nam, là giảng viên Piano Trung tâm MusicLand từ 2011.