Th.S Phạm Bá Sản

Thạc sĩ Phạm Bá Sản, giảng viên Keyboards (Piano, Organ) Tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn Học viên Âm nhạc Quốc gia, và Cao học Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Hiện là Giảng viên trường Đại học Nghệ thuật TW. Quản lý điều hành cơ sở 3 Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland - Văn Quán, Thanh Xuân - Hà Đông.