ThS Văn Việt

Nghê sĩ Văn Việt tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, giảng viên saxophone tại Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland Hà Nội.