Hồng Thanh

GV Hồng Thanh tốt nghiệp Khoa Jazz, Nhạc nhẹ chuyên ngành Saxophone Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, hiện giảng dạy tại Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland Hà Nội.