Xuân Nam

Nghệ sĩ Xuân Nam, Thạc sĩ âm nhạc chuyên ngành Guitar - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Anh là giảng viên Guitar Classic, Guitar điện tại Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland  Hà Nội từ 2010.