NS Đào Anh Đức

GV Đào Anh Đức, cử nhân âm nhạc chuyên ngành Guitar - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, giảng viên Guitar Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland tại Hà Nội.