NS Xuân Nam

Nghệ sĩ Xuân Nam, cử nhân âm nhạc chuyên ngành Guitar - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, giảng viên Guitar Classic, Guitar điện tại Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland  Hà Nội.