Ra mắt Giáo trình Gogo Piano cơ bản (Piano for Beginner) phiên bản 2017, Tác giả TS Nguyễn Tài Hưng (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), NXB Văn Hóa Dân Tộc, Hanoi, 2017

Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland Hà Nội trân trọng giới thiệu Giáo trình Gogo Piano cơ bản dành cho người mới học (Piano for The Beginner) phiên bản 2017 (hiệu đính, bổ sung lần II) của TS Nguyễn Tài Hưng, NXB Văn hóa DT, 2017. Giáo trình Gogo Piano gồm 120 trang với 78 tác phẩm, bài luyện ngón (Bonus Từ điển âm nhạc) của các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Lời giới thiệu: Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Trần Thu Hà, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.Liên kết xuất bản: Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland Hanoi. Website: www.musiclandvietnam.com.