Thanh Liêm

Nghệ sĩ Thanh Liêm, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam