Th.S Nguyễn Thị Loan

Thạc sĩ Nguyễn Thị Loan, tốt nghiệp Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy Học viện Âm nhạc QGVN và Cao học Trường Đại học Nghệ thuật TW, giảng viên chính tại Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland Hà Nội.