Th.S Hoàng Hương

Th.sĩ Hoàng Hương - Giảng viên đàn Tranh (Thập lục, 16 dây), tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc Gia VN, hiện cô công tác tại Học viện Âm nhạc QG và là CTV giảng viên đàn Tranh tại Trung tâm Đào tạo Âm nhạc và Nghệ thuật Musicland.
Các bài viết khác