Hoàng Ly

GV Hương Ly , Nghệ sĩ đàn Tỳ Bà, tốt nghiệp Đại học Khoa Âm nhạc Truyền Thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia VN.

CTV giảng viên đàn Tranh của Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland

Các bài viết khác