Th.S Đàm Xuân Quang

Thạc sĩ Đàm Xuân Quang (tốt nghiệp Nhạc viện Odessa, Liên xô) chuyên ngành Cello, là nghệ sĩ Cello Dàn nhạc Giao hưởng Học viện Âm nhạc QGVN, Giảng viên Học viện Âm nhạc QGVN và Trung tâm Âm nhạc Musicland tại Hà Nội từ năm 2000.