NS Phan Nam

Là nghệ sĩ bộ gõ của dàn nhạc giao hửơng quốc gia Việt Nam.Được đào tạo chuyên ngành bộ gõ tại Nhạc Viện Hà Nội.Tham gia các band nhạc pop,rock,jazz..Desire band,the time Band,the one Band...Hiện nay là giáo viên giảng dạy chuyên ngành bộ gõ tại trung tâm đào tạo âm nhạc Musicland