NS Nguyễn Ly Hương

Nghê sĩ sáo Flute Nguyễn Ly Hương, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc QGVN, năm 2014 cô đạt Nhất cuộc thi sáo Flute quốc tế tổ chức tại Trung Quốc.
Ly Huong M.A., Flute teacher in Hanoi.